Lukk utvidet stamtavle
1. generasjon 2. generasjon 3. generasjon 4. generasjon 5. generasjon
Cox Vikar CS
 • Cox Vikar CS
 • 25.08.2006
 • CMKU/DS 60346
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
 • Kupka Radomir
 • 0.00 cm / 0.00 kg
 • HD fast normal
Hoky Va-Pe
 • Hoky Va-Pe
 • 23.06.2004
 • SKK 48433/04, SZ 9147195
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
 • HD A (Sweden), HD 6 (SV)
Veleno (CMKU DS 55340)
 • Veleno (CMKU DS 55340)
 • 30.04.2001
 • CMKU/DS 55340-04/01/05
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
 • HD normal (CS)
Tyson von der Schiffslache
Beky Va-Pe
 • Beky Va-Pe
 • 08.06.1999
 • SUCHNO 36574
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
Dingo von Conneforde
Warra Gymor II
 • Warra Gymor II
 • 15.01.1997
 • CMKU/ 29182
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
Olix von Karthago
Connie vom Körnerplatz
Unar von der Maineiche
Loggi von der Maineiche
Pike von der Schafbachmühle
Bora vom grauen Stern
Grim z Pohranicni straze CS (1992)
Fency Gymor CS
Cinderella Grey Wolf Moravia
 • Cinderella Grey Wolf Moravia
 • 28.10.2008
 • CMKU 71728/08
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
 • Kamila Flešárová
 • 0.00 cm / 0.00 kg
 • HD/ED normal, (Ausland)
Cato Katargo
 • Cato Katargo
 • 23.06.2003
 • SUCHNO 45797/03/06
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
 • HD A (Ausland)
Alexa Moravia Campanella
Hard Policia
 • Hard Policia
 • 19.10.2000
 • SUCHN/37237
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
Darka Va-Pe
 • Darka Va-Pe
 • 11.01.2001
 • SUCHNO 39977
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
Gringo von der Mohnwiese
Jera Jipo-Me CS
 • Jera Jipo-Me CS
 • CMKU DS/41984/01/05
 • Synlig for registrerte medlemmer
 • Schäfer (korthåret)
Agir Agamida SK
Chanel od Hradu Drahotuch
Nick vom Heiligenbösch
Loggi von der Maineiche
Tom van't Leefdaalhof
Bleia von der Mohnwiese
Faro Policia
Ossi z Antdagu CS