Lukk utvidet stamtavle
1. generasjon 2. generasjon 3. generasjon 4. generasjon 5. generasjon
Orero Lovely Impel To Live
Flirting Boy Von Shinbashi
Ezhevichka Iz Jablonevogo Sada
Whak The Weird Von Shinbashi
Virginia Von Shinbashi
Zholesk Piligrim
  • Zholesk Piligrim
  • 10. Juli 2003
  • RKF
  • Synlig for registrerte medlemmer
  • Kinesisk nakenhund
Best Pharaon Eolika Kaprizel